វិធាន

វិធាន - បំបែកស៊ុតទទួលអំណោយ

ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសបំបែកស៊ុតទទួលរង្វាន់ដ៏គួរឱ្យរំភើបជាមួយនឹងរង្វាន់ដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញបំផុតត្រូវបានបើកជាចំណើរការ។ បងប្អូនទាំងអស់គ្នា តោះទៅជាមួយនាងខ្ញុំដើម្បីបំបែកស៊ុត ហើយប្រមូលនូវវិញ្ញាណសត្វសម្រាប់ខ្លួនអ្នកពីព្រឹត្តិការណ៍នេះណា៎។ ឆាប់បំបែកស៊ុត ទទួលបានកាដូដ៏អស្ចារ្យជាមួយ SK Legend!


I. ពេលវេលា

ក្នុងលើកនេះព្រឹត្តិការណ៍សន្សំប្រចាំថ្ងៃ បានប្រារព្ធឡើង ៧ ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 17/11 ~ 30/11

II ដែនកំណត់

អ្នកក្លាហានទាំងអស់នៅគ្រប់ម៉ាស៊ីនមេ

III. មាតិកាព្រឹត្តិការណ៍

ក្នុងឱកាសនោះ អ្នកក្លាហានទាំងអស់បន្ទាប់ពីបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទទួលវេនបំបែកស៊ុត នឹងចាប់ផ្តើមបំបែកស៊ុតដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ដ៏ទាក់ទាញ។

សកម្មភាព
ទទួល
វេន
វិធី ចំនួនវេន
ទទួល
បាន
Online ចូលលេង
ហ្គេម
ជារៀង
រាល់ថ្ងៃ
1 វេន / ថ្ងៃ
បញ្ចូលមាស បញ្ចូល 200 មាស = 1 វេនបំបែក ចំនួនទទួល
វេនគ្មាន
ដែនកំណត់

IV. សកម្មភាព Shop វិញ្ញាណសត្វ

ក្នុងរយៈពេលបំបែកស៊ុត អ្នកមានសំណាងនឹងទទួលបានវត្ថុធាតុវិញ្ញាណសត្វ។ ព្រឹត្តិការណ៍នឹងបើក shop វិញ្ញាណសត្វ ព្យួរលក់វត្ថុធាតុដ៏ទាកទាញ អ្នកក្លាហានអាចទិញបានវត្ថុធាតុតាមវិញ្ញាណសត្វ។ shop វិញ្ញាណសត្វនឹងបើកជារៀងរហូតពេលមានព្រឹត្តិការណ៍។

V. សកម្មភាពតារាងស្តេចបំបែកស៊ុត
- នឹងមានតារាងស្តេចបំបែកស៊ុតដើម្បីគិតពិន្ទុប្រណាំង top សម្រាប់អ្នកដែលមានវេនបំបែកស៊ុតខ្ពស់បំផុតនឹងទទួលបានបន្ថែមរង្វាន់ដ៏វិសេស៖ Top 1, Top 2, Top 3, Top 4-5, Top 6-10, Top 11-15។ អំណោយនឹងត្រូវបានចែកចាយក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃចាប់ពីចុងបញ្ចប់នៃព្រឹត្តិការណ៍។

- ជាពិសេស, តួអង្គឈានដល់ TOP 1 ក្នុងតារាងស្ថិតនៅ server ណា, រាល់អ្នកលេងនៅ server នោះនឹងទទួលបានរង្វាន់មួយដ៏វិសេសផងដែរ៖ "រង្វាន់ស្តេចបំបែកស៊ុត"។

ចំណាំ៖

រង្វាន់ទទួលបានពីការបំបែកស៊ុតនិងទិញវត្ថុធាតុនៅ Shop វិញ្ញាណសត្វនឹងបានផ្ញើចូលតួអង្គរបស់អ្នកទាំងអស់តាមរយៈសំបុត្រ in-game ក្នុងរយៈពេលតិចជាង 1 ម៉ោងបន្ទាប់ពីទទួលបានរង្វាន់ពីព្រឹត្តិការណ៍។
VI. បទប្បញ្ញត្តិ៖
- គណនីឈ្នះគឺជាគណនីដែលទទួលបានការជូនដំណឹងឈ្នះពីប្រព័ន្ធ ហើយត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងប្រវត្តិអន្តរកម្មរបស់អតិថិជននៅលើគេហទំព័រព្រឹត្តិការណ៍។

- ករណីនៃការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីពិការភាពផលិតផល ការក្លែងបន្លំ និងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីភាគីទីបីដើម្បីជ្រៀតជ្រែកជាមួយកម្មវិធីត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។

- ក្រុមគ្រប់គ្រងនឹងចាក់សោគណនី លុបចោលការចូលរួម ក៏ដូចជារង្វាន់ ប្រសិនបើគណនីបំពានករណីខាងលើ។