Game ដាវអ្នកក្លាហានដំបូងនៅ CAMBODIA

មុខងារ

[SK LEGEND] ប្រាសាទអ្នកក្លាហានរួម Server

13-12-2021

ប្រាសាទអ្នកក្លាហានរួម Server

ប្រាសាទអ្នកក្លាហានរួម Server គឺជាលក្ខណៈពិសេសថ្មីពិសេសណាស់របស់ហ្គេម សង្គ្រាមអ្នកក្លាហាន។ សកម្មភាពនៃការបង្កើតទីលានលេងថ្មីទាំងមូលដែលនាំមកនូវការប្រយុទ្ធដ៏កាចសាហាវរម្រាប់រួម server, ហើយសន្យាថានឹងនាំយកមកបន្ថែមទៀតនូវរង្វាន់អស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកចូលរួម។

 

1. ការណែនាំអំពីលក្ខណៈពិសេស

- គឺជាសកម្មភាព PK រួម server។

- អ្នកលេងរួមចង្កោម server នៅពេលចូលរួមបុគ្គល ឬក្រុម, ឆ្លងទៅជាន់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីទទួលរង្វាន់។

- ធ្វើសកម្មភាពនៅថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ រៀងរាល់សប្តាហ៍។

- តម្រូវការ៖ កម្រិត 350 និងខ្ពស់ជាងនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួម។

- សកម្មភាពមិនបង្កើនពិន្ទុរំភើបទេ។

- នៅពេលដែលដល់ម៉ោងធ្វើសកម្មភាព អ្នកលេងដែលមានសមត្ថភាពអាចចូលទៅកាន់ផ្នែក ប្រាសាទអ្នកក្លាហានដើម្បីចូលរួមក្នុងការចុះឈ្មោះ។

- ទម្រង់នៃការប្រកួតជាក្រុម 3vs3, អ្នកលេងអាចបង្កើតក្រុម ហើយបន្ទាប់មកបន្តចុះឈ្មោះក្រុម ឬចូលរួមតែម្នាក់ឯងក៏អាចចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមផងដែរ។

- កម្ចាត់អ្នកលេងនៅក្នុងក្រុមផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលបានការចូលទៅកាន់ជាន់បន្ទាប់។ ក្រុមដែលចាញ់នឹងនៅជាន់បច្ចុប្បន្ន។

2. ពេលវេលាដើម្បីចូលរួមលក្ខណៈពិសេស៖

- នឹងមានសកម្មភាព 2 ក្នុងមួយសប្តាហ៍ គឺថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ។

- ពេលវេលាកើតឡើង៖ 17:00 - 17:59 និង 22:00 - 22:59

- ពេលវេលាចុះឈ្មោះមានដូចខាងក្រោម៖

លើកទី 1៖ 17:00:00 - 17:03:00

លើកទី 2៖ 22:00:00 - 22:03:00

3. ច្បាប់នៃការចុះឈ្មោះ៖

- នៅពេលដំណើរការ អ្នកលេងនឹងចូលទៅក្នុងផែនទីដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុង 3 នាទីដំបូង។.

- អ្នកលេងរួមចង្កោម server នៅពេលចុះឈ្មោះ ពួកគេនឹងត្រូវផ្ទេរទៅកាន់ផែនទីតែមួយ ដើម្បីរៀបចំការប្រកួត។

- នៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលចុះឈ្មោះ អ្នកលេងទាំងអស់នៅក្នុងផែនទីនឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅផែនទីដើម្បីប្រកួត។

4. ច្បាប់​នៃ​ក្រុម៖

- ការចុះឈ្មោះក្រុមតម្រូវឱ្យអ្នកលេងបង្កើតក្រុមផ្ទាល់ខ្លួនជាមុនសិន ហើយប្រធានក្រុមត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការរាយការណ៍។

- បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះរួច អ្នកលេងទាំងអស់ក្នុងក្រុមនឹងត្រូវនាំទៅបន្ទប់រង់ចាំ។ នៅទីនេះអាស្រ័យលើទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះអ្នកលេង នឹងបានបែងចែកជាបន្ទប់រង់ចាំផ្សេងៗគ្នា។ ដោយឡែកបន្ទប់រង់ចាំត្រូវបានបែងចែកដូចខាងក្រោម៖

ក្រុមដែលមានមនុស្សគ្រប់ 3 នាក់មុនពេលចុះឈ្មោះ បន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសមាជិក នឹងត្រូវបាននាំទៅបន្ទប់រង់ចាំសម្រាប់មនុស្ស 3 នាក់។N

ក្រុមដែលមានមនុស្ស 2 នាក់នឹងត្រូវនាំទៅបន្ទប់រង់ចាំសម្រាប់ក្រុមមនុស្ស 2 នាក់។

ក្រុមដែលមានមនុស្ស 1 នាក់នឹងត្រូវនាំទៅបន្ទប់រង់ចាំសម្រាប់ក្រុម 1។

- បន្ទាប់ពីរយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះត្រូវបានបញ្ចប់, ប្រព័ន្ធនេះនឹងមាន 10s ដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ក្រុមនៅបន្ទប់រង់ចាំ 2 នាក់និង 1 នាក់ បន្ទាប់មកទាំងអស់នឹងត្រូវបែងចែកជាគូដើម្បីប្រកួត។

5. ដំណើរការចូលរួមប្រកួត៖

- នៅពេលប្រកួត អ្នកលេងបន្តបង្កើតក្រុម 3 នាក់ ឬអាចចុះឈ្មោះចូលរួមតែម្នាក់ឯង បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះជោគជ័យ នឹងត្រូវផ្ទេរទៅកាន់ផែនទីដើម្បីរង់ចាំការប្រកួត។

- បន្ទាប់ពីម៉ោងរាប់ថយក្រោយត្រូវបញ្ចប់ ប្រព័ន្ធនឹងផ្គូផ្គងក្រុមដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីធ្វើការប្រកួត។

- ការប្រកួតមាន 4 ជុំ យកបានជ័យជំនះនឹងកើនឡើង 1 ជាន់ (សរុបមាន 5 ជាន់)។ ក្រុមទាំងអស់នឹងចាប់ផ្តើមពីជាន់ទី 1។

- ការប្រកួតនីមួយៗនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល 80 វិនាទី ក្រុម​ដែល​សម្លាប់​គូ​ប្រកួត​ច្រើន​ជាង​គេ​នឹងឈ្នះ, ប្រសិនបើពិន្ទុស្មើគ្នា វានឹងគណនាតាមចំនួនសរុបនៃការខូចខាតដែលផ្តល់ទៅឱ្យគូប្រកួត។

- ដោយផ្អែកលើចំនួនក្រុមនៅជាន់នោះ, ប្រព័ន្ធនឹងធ្វើការផ្គូផ្គងឲ្យក្រុមទាំងអស់ប្រកួត។ បើ​មាន​ក្រុម​សេសសល់ គេ​នឹង​ផ្គូផ្គង​ជា​មួយ​ក្រុមBOT។ BOT នឹងក្លាយជាកម្រិតអ្នកលេងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងក្រុមដែលបានផ្គូផ្គង។

- នៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រកួត ពិន្ទុសម្លាប់ និងការខូចខាតនឹងត្រូវបានបូកសរុបដើម្បីកំណត់ក្រុមឈ្នះ/ចាញ់។

- នៅពេលនេះអ្នកលេងនឹងមិនអាចបំផ្លាញគ្នាទៅវិញទៅមកបានទេ។ ក្នុងរយៈពេល 10 វិនាទី អ្នកលេងនឹងត្រូវរង់ចាំឱ្យប្រព័ន្ធបញ្ច្រាសដើម្បីផ្គូផ្គងការប្រកួតបន្ទាប់។

- ក្រុមដែលឈ្នះនឹងឡើងទៅកាន់ជាន់បន្ទាប់ ដោយផ្គូផ្គងជាមួយក្រុមផ្សេងទៀតនៅជាន់តែមួយ។

- ក្រុមដែលចាញ់នឹងនៅជាន់បច្ចុប្បន្ន ដោយផ្គូផ្គងជាមួយក្រុមផ្សេងទៀតនៅជាន់តែមួយ។

6. រង្វាន់:

- បន្ទាប់ពី 4 ជុំ រង្វាន់ដែលទទួលបាននឹងស្របនឹងជាន់បច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមនោះ។ រង្វាន់នឹងត្រូវបានផ្ញើតាមសំបុត្រប្រព័ន្ធ។

- រង្វាន់នៅជាន់និមួយៗ
 

ជាន់ រង្វាន់
1 រង្វាន់ប្រាសាទអ្នកក្លាហាន-1 *1
2 រង្វាន់ប្រាសាទអ្នកក្លាហាន-2 *1
3 រង្វាន់ប្រាសាទអ្នកក្លាហាន-3 *1
4 រង្វាន់ប្រាសាទអ្នកក្លាហាន-4 *1
5 រង្វាន់ប្រាសាទអ្នកក្លាហាន-5 *1