Game ដាវអ្នកក្លាហានដំបូងនៅ CAMBODIA

មុខងារ

[SK LEGEND] Update បំប៉ន់វិញ្ញាណពាហនៈ

13-12-2021

Update បំប៉ន់វិញ្ញាណពាហនៈ

- បច្ចុប្បន្នភាពមានកំណត់ level បំប៉ន់វិញ្ញាណពាហនៈពីកម្រិត 100 ឡើងកម្រិត 300។