Game ដាវអ្នកក្លាហានដំបូងនៅ CAMBODIA

ការណែនាំ

[SK Legend] សកម្មភាពរាល់ថ្ងៃ

28-08-2020

សកម្មភាពរាល់ថ្ងៃ

1. ភារកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម

- Level: 50.

- ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកលេងអាចសំដែងបាន 20 បេសកកម្មនេះគឺបន្តបន្ទាប់ពីមួយទៅមួយ

- វត្ថុធាតុដើម: ទទួល EXP Xu

2. កំណែសាច់រឿង

- Level: 105.

- ក្រោយពេលសម្រេចកំណែសាច់រឿងក្នុងភារកិច្ចឯក រាល់ថ្ងៃអាចប្រយុទ្ធសារឡើងវិញ
- ការពិបាកក្នុងកំណែសាច់រឿងកើនតាមកម្រិត
- លទ្ធផលប្រយុទ្ធបន្ថែមគិតទៅតាមកម្រិតផ្កាយ អតិបរិមា  3 ផ្កាយ
- គិតគ្រប់ចំនួនផ្កាយនឹងបានបើកបណ្ដាហិបក្នុងកម្រិតលេចធ្លោ។ 
- អាចបោសសម្អាតប្រយុទ្ធបន្ថែមបើសិនបានឈានគ្រប់ 3 ផ្កាយ

- វត្ថុធាតុដើម: ទទួលកញ្ចក់និងគ្រឿងប្រដាប់

3. ប្រាសាទមហាមេឃ

- Level: 65.

- ប្រាសាទរួមមាន 150 ជាន់
- ប្រកាសសង្រ្គាមជោគជ័យទទួលបានបទពិសោធន៍ធាតុ ៨ និងអំណោយធាតុ ៨  បទពិសោធន៍ធាតុ ៨ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីកើនកម្រិតធាតុ ៨
- ប្រាសាទមេឃាចាប់ផ្ដើមពីជាន់ទី 1។ បណ្ដា 10 ជាន់បើកសោ 1 ប្រអប់ផ្កាយធាតុ ៨ ទើបសរុបមាន 8 ប្រអប់ផ្កាយធាតុ ៨ 
លំនាំដើមបើកសោ 1 ប្រអប់ធាតុ ៨។

- វត្ថុធាតុដើម: ទទួលធាតុ ៨ EXP ធាតុ ៨

4. ទីតាំដំណាក់អាថ៌កំបាំង

- Level: 280.

- ជាសកម្មភាពប្រយុទ្ធបន្ថែមក្រុម (PVE) គោលដៅរួមជាមួយក្រុមសមាជិកសម្លាប់ boss ឆ្លងប្រយុទ្ធបន្ថែម។

- វត្ថុធាតុដើម: ទទួលអភិជនវឌ្ឍនឱសថ អភិជនបទពិសោធន៍ឱសថ,..

5. ព្យួរម៉ាស៊ីនមេដើរកំសាន្ត

- Level: 1

- ទទួលបានពេលវេលាព្យួរម៉ាស៊ីនអាចទទួលបានបន្ថែម exp auto ឬ exp offline

6. ល្អាងទុរជន

- Level: 90

- ពេលវឹលា៖ ពេញមួយថ្ងៃ ក្រោយពេលត្រូវវាយនឹងបានស្តារឡើងវិញក្នុងពេលវេលាណាមួយ
- វិធាន៖
+ រាល់ទុរជននឹងលេចឡើងថេរ
+ ទុរជនរាល់ថ្ងៃនឹងទទួលបានរង្វាន់អតិបតិមាក្នុងមួយថ្ងៃ 3 ដង ទុរជនមានឱកាសធ្លាក់របស់មានតម្លៃ ពិសេសគឺគ្រឿងប្រដាប់ក្រហម
+ ផ្អែកទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់និងការបង្កររបួសបានបង្កើតឡើងឲ្យទុរជន ដើម្បីសម្រេចថាអ្នកណាទទួលបានរង្វាន់។
+ ក្រោយពេលសម្លាប់ទុរជន ទាំងអស់វត្ថុធាតុទុរជននឹងបានជែកដោយចាយដន្យទៅដល់សមាជិកក្នុងក្រុម។

- វត្ថុធាតុដើម:

+ ទទួលគ្រឿងប្រដាប់ 
+ ផ្លាកបញ្ជាអភិជន

7. ភារកិច្ចឃាតករ

- Level: 135

- ជាតារាងភារកិច្ចអ្នកលេងអាចជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើ
- កំណត់នៃការធ្វើ៖ 10 ភារកិច្ច
- កម្រិតពីបាកនិងអំណោយរបស់ភារកិច្ចផ្អែកលើគុណភាពភារកិច្ច 
- អាចធ្វើថ្មីភារកិច្ចពីប្រាក់ឬមាស
- ភារកិច្ចតែមួយ

- វត្ថុធាតុដើម:

+ ទទួល EXP, កាក់, គ្រឿងប្រដាប់ 
+ (សម្ភារៈចៃចន្យ)

8. មហាកំបិតយក្ស

- ជាសកម្មភាពប្រយុទ្ធបន្ថែមមួយ (PVE) បើកពេញមួយថ្ងៃ

- វត្ថុធាតុដើម: ទទួលកំបិតសិលាវិញ្ញាណ

9. ការពារស្ដម្ភនាគ

- Level: 330

- ជាសកម្មភាពប្រយុទ្ធបន្ថែមមួយ (PVE) គោលដៅការពារទេវតានៅកណ្តាលតាមរយៈបិសាចវាយសម្រុកបន្តបន្ទាប់។

- វត្ថុធាតុដើម: ទទួល EXP, សម្ភារៈ វិញ្ញាណវេទមន្ដ

10. ភូមិច្រកនាគ

- Level: 75

- ជាសកម្មភាពប្រយុទ្ធបន្ថែមក្រុម (PVE) គោលដៅរួមជាមួយក្រុមពួកវាយប្រហារបណ្ដាលើកបិសាចដើម្បីទទួលបានEXP

- វត្ថុធាតុដើម: ទទួល EXP

11. ដំណាក់ដីអាថ៍កំបាំង

- Level: 280

- ជាសកម្មភាពប្រយុទ្ធបន្ថែមក្រុម (PVE) គោលដៅជាមួយក្រុមពួកប្រហារបិសាចសម្លាប់ boss ឆ្លងផុតប្រយុទ្ធបន្ថែម

- វត្ថុធាតុដើម: ទទួលសិលាដំឡើង

12. មហានិម្មិតទេស

- Level: 370

- ជាសកម្មភាពប្រយុទ្ធបន្ថែមក្រុម (PVE)គោលដៅជាមួយក្រុមពួកប្រហារបិសាចសម្លាប់ boss ឆ្លងផុតប្រយុទ្ធបន្ថែម

- វត្ថុធាតុដើម: ទទួលសិលាចម្រាញ់

13. ប្រកួតដាវ

- Level: 115

- គឺជាលក្ខណៈ PvP ជាមួយ Bot ដើម្បីឡើងថ្នាក់
- ថ្នាក់កាន់តែខ្ពស់នឹងបានអំណោយកិត្តិនាមរាល់ថ្ងៃ
- ជ័យជំនះក្នុងឈុតប្រយុទ្ធនិងបានអំណោយកិត្តិនាម

- វត្ថុធាតុដើម: ទទួលពិន្ទុកិត្តិនាម

14. មេដឹកនាំដើរកំសាន្ត

- Level: 100

- ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍៖ ឯក 
- លក្ខណ្ឌធ្វើឲ្យថ្មីឡើងវិញ៖ ធ្វើឲ្យថ្មីតាមបណ្ដាចង្កោមពេលវេលា៖ 11:30, 15:00, 18:30 và 22:30, ទីតាំងលេចឡើងជាអចិន្រ្តៃយ៍
- លក្ខណ្ឌអំណោយ
+ អំណោយចូលរួម៖ នៅក្នុង map ពេល boss ស្លាប់ដែលបង្ករបួស មិនកំណត់ចំនួនលើក
+ អំណោយបង្ករបួសចំនួនលើដំបូង៖ អ្នកដំបូងបង្ករបួសឲ្យ boss អាចទទួល អតិបរិមា  3 ដង
+ អំណោយចុងក្រោយ៖ អ្នកលេងចុងក្រោយបង្ករបួសឲ្យ boss និងទទួល អតិបរិមា 3 ដង។

- វត្ថុធាតុដើម: 

+ ទទួលគ្រឿងប្រដាប់ បន្ទះពាហនៈ អភិជន
+ វឌ្ឍនកម្រិតឱសថ

15. ហ្វូងនាគដណ្តើមទេព

- Level: 120

- វេលា៖ 21:00-21:30 ថ្ងៃ 2, 4, 5, 7
- គោលបំណង៖ ប្រមូលគ្រឿងប្រដាប់ព៌ណទឹកក្រូចទុំនិងព៌ណក្រហម បទពិសោធន៍ សម្ភារៈកើនកម្រិតស្រោមកំបិត បន្ទះពាហនៈ 

- វត្ថុធាតុដើម: ទទួលពិន្ទុកិត្តិនាម កាតអភិជន ថ្មដាំបិទ

16. ហិបកំណប់សៀងយ៉ាង

- គឺជាសកម្មភាពប្រយុទ្ធបន្ថែមក្រុម (PVE) គោលដៅជាមួយក្រុមបក្សវាយប្រហារបិសាចសម្លាប់ boss ឆ្លងផុតប្រយុទ្ធបន្ថែម
- វេលា៖ 16:00 - 16:15
- ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍៖ ឯក
- អំណោយ៖ កាក់

- វត្ថុធាតុដើម: ទទួល EXP, កាក់

17. អភិជនកោះ (រួមភ្ជាប់ server)

- Level: 200

- បង្កើតក្រុមប្រកាសសមរភូមិទុរជនលើអភិជនកោះ ក្រុមបង្ករបួសខ្ពស់បំផុតនឹងទទួលបានអំណោយ។ រាល់ថ្ងៃបានអតិបរិមា 6 ដងអំណោយ។
- តម្រូវការ៖ កំរិត ២០០
- វេលា៖ 13:00 - 17:59
- ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍៖ ក្រុម
- អំណោយ៖ គ្រឿងប្រដាប់ក្រហម បន្ទះពាហនះ ក្បាច់ទេពផ្កាកបញ្ជា ស្ដេចមេឃផ្កាកបញ្ជា គ្រាប់ឱសថ